Od 18

Poniższe strony są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Poprzez ENTER potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Kategorie

Newsletter

Formularz anulowania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i prześlij go następnie za pomocą przycisku WYŚLIJ.

W celu złożenia oświadczenia o odwołaniu możesz również skorzystać z naszego Przykładowy formularz rezygnacji pobierz, wypełnij i wyślij do nas. Prosimy pamiętać, że użycie tego formularza nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

19.06.2024