Od 18

Poniższe strony są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Poprzez ENTER potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Kategorie

Newsletter

Copyright © 1995-2024 MEO Vertriebs GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie i umowy użytkowania

Kupując i/lub sprzedając produkty MEO, klient nie nabywa żadnych komercyjnych praw użytkowania logo MEO lub naszych marek, które wykraczają poza przepisy ustawowe.

W szczególności klient nie jest upoważniony do kopiowania, używania i/lub zezwalania na używanie naszych zdjęć produktów i/lub tekstów produktów, nawet w części, które zostały stworzone przy znacznym nakładzie produkcji i kosztów. Posiadamy w tym celu odrębne umowy o wykorzystanie, które zawieramy z wybranymi klientami. Wszelkie naruszenia zakazu użytkowania będą przez nas ścigane w każdym przypadku. Oprócz innych roszczeń odszkodowawczych zastrzegamy sobie w szczególności prawo do naliczania odpowiednich opłat licencyjnych za nieautoryzowane użycie.

Logo MEO jest zastrzeżonym znakiem towarowym MEO Vertriebs GmbH w Niemczech i innych krajach.

MEO, EXTREMEO, AMOREMEO, EZ2FUCK, EZ2SUCK, AQUAMEO, Oh so easy by MEO, BAD Puppy by MEO, Analforte, MEOBOND, STROKE, SOLEMEO, LUNAMEO, KISS KISS Banger Banger, FUCKTORY, CAZZOMEO, CUMELOT, FORMULA X Hybrid, PLOWGIRL, PLOWBOY, AnalPush, RUSHTIME, Alpha Male, BUTTBLANC, Form Follows Fantasy, MEO - makes you come! dr Sado by MEO, Nopacha, Bare Back, Are you hardcore enough?, HOLY LUBE by MEO, VIGOREMEO, Glory Hole Action Lube i ANALISSIMO są zastrzeżonymi znakami towarowymi MEO Vertriebs GmbH w Niemczech i innych krajach.

Prawa do wszystkich innych marek i nazw produktów wymienionych w niniejszym katalogu online należą do ich właścicieli i są niniejszym uznawane. Wymienienie produktów niepochodzących od MEO służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi reklamy. MEO nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub przydatność tych produktów.

Specjalne wytyczne MEO dla programów partnerskich i afiliacyjnych:

Używanie chronionego znakiem towarowym terminu "MEO" i wszystkich pochodnych pisowni (np. "MEO-Erotikversand, MEO Erotik, meo.de" itp.) w domenie jest niedozwolone.