Od 18

Poniższe strony są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Poprzez ENTER potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Kategorie

Newsletter

Polityka prywatności

Poprzez niniejszą deklarację ochrony danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o sposobie przetwarzania Twoich danych podczas korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności deklaracja ochrony danych osobowych informuje o zakresie, sposobie i celu przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W odniesieniu do terminów użytych w deklaracji ochrony danych odnosimy się do art. 4 DSGVO.

1. Odpowiedzialny

Nazwa/Fa.:MEO Vertriebs GmbH
Ulica nr:Lise-Meitner-Straße 9
Kod pocztowy, miejscowość, kraj:45699 Herten, Niemcy
Numer telefonu:+49 (0) 23 66 / 500 500
Faks:+49 (0) 23 66/ 500 510
Adres e-mail:[email protected]

2. Inspektor ochrony danych

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
[email protected]

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d GDPR.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e DSGVO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania. Nasz uzasadniony interes polega na wykonywaniu naszej działalności gospodarczej.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, gromadzimy dane i informacje ogólne przekazywane nam przez przeglądarkę Twojego urządzenia końcowego.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane dostępowe/ pliki dziennika:

  • Adres IP komputera żądającego dostępu
  • Data i godzina dostępu
  • Nazwa Twojego dostawcy usług internetowych
  • Rodzaj dostępu
  • strona, z której nas odwiedzasz
  • żądany plik
  • odsyłające adresy URL
  • Komunikat o pomyślnym pobraniu pliku
  • typy używanych przeglądarek
  • używane systemy operacyjne

Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej (nawiązanie połączenia), bezpieczeństwa systemu, technicznej administracji infrastrukturą sieciową oraz optymalizacji oferty internetowej, a więc na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO oraz w celu ochrony użytkowników przed nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim ani w żaden inny sposób przetwarzane. Zebrane dane nie są wykorzystywane, nie jest tworzony osobisty profil użytkownika.

5. Przetwarzanie danych osobowych podczas kontaktu z nami

Gdy zapytania są kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, dane osobowe są przetwarzane w celu ich obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

To, jakie dane są gromadzone podczas korzystania z kanałów komunikacji, można sprawdzić w formularzu kontaktowym lub zależy od Twojej wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu skontaktowania się z Tobą i związanej z tym administracji technicznej.

Twoje dane zostaną usunięte po przetworzeniu Twojego żądania, jeśli wyrazisz taką wolę i jeśli nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania.

6. Newsletter

Możesz zapisać się na newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, podając nam swój adres e-mail za pomocą odpowiedniej maski do wprowadzania danych.

W ten sposób wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera.

Rejestracja odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym musisz potwierdzić swoją rejestrację. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś właścicielem adresu. Aby móc udowodnić Twoją rejestrację zgodnie z wymogami prawnymi, rejestrujemy zamówienie newslettera, wysłanie e-maila potwierdzającego oraz otrzymanie odpowiedzi, o którą prosimy. Nie gromadzimy żadnych innych danych.

Newsletter zawiera informacje i reklamy. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera, jest on wysyłany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 DSGVO. Podane przez Ciebie dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania newslettera.

Odwołanie zgody

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu za pomocą linku umieszczonego w e-mailu z biuletynem lub wysyłając do nas odpowiednią wiadomość, a tym samym cofnąć swoją zgodę. Po rezygnacji z subskrypcji Twój adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera.

7. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usług umownych i własnych

a) Zamawianie naszych produktów

Możesz zamawiać nasze produkty jako gość lub poprzez swoje konto użytkownika.

Kiedy zamawiasz jeden z naszych produktów, dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, data urodzenia, adres dostawy, adres e-mail i dane dotyczące płatności, są gromadzone poprzez Twoje wpisy lub poprzez informacje na Twoim koncie użytkownika w celu realizacji naszych zobowiązań umownych. Możesz również sprawdzić, jakie dane są gromadzone za pomocą odpowiednich masek wprowadzania danych. Podane dane będą przez nas przechowywane i wykorzystane do przeprowadzenia legalnej transakcji. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy bez Twojej odrębnej zgody wyłącznie do niezbędnej realizacji i przetwarzania oferowanych usług, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i świadczenia usług.

Po pełnym przetworzeniu usług Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub istnieje inne uzasadnienie prawne.

b) Konto użytkownika

Na naszej stronie internetowej możesz opcjonalnie założyć konto. W ramach rejestracji gromadzone są dane osobowe, takie jak adres e-mail. Inne informacje, które podajesz w ramach swojego konta użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu), firma, metoda płatności i inne szczegóły profilu są również przez nas przechowywane. Zapisane dane można sprawdzić na Twoim profilu. W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć te dane za pośrednictwem "Mojego konta".

Konta użytkowników nie są publiczne. Dane tam zgromadzone są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnego wykonania i przetworzenia oferowanej usługi. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Usunięcie konta jest możliwe w każdej chwili poprzez wylogowanie się lub wysłanie do nas wiadomości. W takim przypadku Twoje dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika. Dalsze przechowywanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne z przyczyn prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo do informacji

Zgodnie z art. 15 DSGVO, masz prawo zażądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych.

W szczególności możesz zażądać informacji o tym, jakie dane są przetwarzane w jakim celu i komu mogą być ujawnione.

b) Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 DSGVO masz prawo do poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

c) Prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania

Zgodnie z art. 17 DSGVO możesz zażądać usunięcia swoich danych na podstawie podanych tam powodów. Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, przetwarzanie Twoich danych osobowych musi zostać ograniczone zgodnie z art. 18 DSGVO.

d) Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 DSGVO masz prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych.

e) Prawo do złożenia skargi

Art. 77 DSGVO daje Ci ogólne prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

9. Prawo do wycofania się z umowy

Zgodnie z artykułem 7 (3) DSGVO, możesz w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Odwołania można dokonać, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

10. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 DSGVO możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych zebranych na podstawie uzasadnionego interesu, pod warunkiem, że istnieje ku temu powód określony w art. 21 DSGVO.

a) Indywidualne prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e DSGVO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów).

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

b) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie na potrzeby takiej reklamy.

Sprzeciw można zgłosić, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

11. Używanie plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które są przesyłane między nami a użytkownikiem. Dane są przesyłane z naszego serwera do przeglądarki użytkownika i przechowywane na urządzeniu końcowym w celu późniejszego odtworzenia. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika i nie zawierają wirusów.

Pliki cookie mogą być przekazywane do strony, gdy jest ona wywoływana, co umożliwia identyfikację użytkownika. Pliki cookie ułatwiają użytkownikom korzystanie ze stron internetowych. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie.

W ramach naszej oferty internetowej stosujemy trzy kategorie plików cookies: pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej (niezbędne pliki cookies), pliki cookies zbierające anonimowe dane do celów statystycznych i analitycznych, aby ulepszyć naszą ofertę i naszą stronę internetową dla użytkowników (pliki cookies do celów statystycznych) oraz pliki cookies umożliwiające nam ulepszenie propozycji produktów na naszej stronie (marketingowe pliki cookies).

Niezbędne pliki cookie wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z usług przyjaznych dla użytkownika. Niepotrzebne pliki cookie są umieszczane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgoda jest udzielana za pośrednictwem tzw. banera plików cookies, na który należy aktywnie kliknąć. Ustawienia można zmienić ponownie w dowolnym momencie. Możesz również wyłączyć ogólny dostęp do plików cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

a) Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie pomagają przede wszystkim w umożliwieniu korzystania z naszej strony internetowej. Przechowywane są w nich podstawowe funkcje, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony. Na naszej stronie internetowej używamy następujących niezbędnych plików cookie:

(1) Baner cookie

Baner cookie przechowuje ustawienia użytkownika wybrane w banerze cookie. Dostawcą tego pliku cookie jest MEO Vertriebs GmbH jako operator strony. Czas życia tego pliku cookie wynosi 30 dni.

(2) Pliki cookie służące do budowy strony internetowej

Używamy plików cookie, które umożliwiają skonfigurowanie strony internetowej. Pliki te są wykorzystywane do wyświetlania najbardziej aktualnych treści na stronie. Dostawcą tego pliku cookie jest MEO Vertriebs GmbH jako operator strony. Czas życia tego pliku cookie wynosi 30 dni.

b) Statystyczne pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy również statystycznych plików cookie. Dostarczają nam one informacji o zachowaniu użytkowników na naszej stronie oraz o tym, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą stroną. Na naszej stronie internetowej używamy następujących statystycznych plików cookie:

(1) Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tak aby nie było możliwe jednoznaczne przypisanie adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny Twojego korzystania ze strony, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Plik cookie jest umieszczany wyłącznie za Twoją zgodą, którą uzyskujesz poprzez baner dotyczący plików cookie na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest więc art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Okres ważności plików cookie umieszczonych za pośrednictwem tej usługi wynosi 2 lata.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach www.google.com/analytics/terms/de.html lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Z Google została zawarta umowa zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

Wykorzystujemy filmy z YouTube, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. ("Google"), w naszej ofercie internetowej, które są przechowywane na stronie http://youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że wszedłeś na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane dostępowe i pliki dziennika.

Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane były powiązane z Twoim profilem w Y-ouTube, musisz wylogować się przed aktywacją przycisku.

YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w taki sposób, by spełniała Twoje potrzeby. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników i musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

Klikając na przycisk odtwarzania filmu z YouTube osadzonego na naszej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na jednorazowe przetwarzanie danych w celu odtworzenia odpowiedniego filmu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO. Ponadto, w ramach banera plików cookie, uzyskujemy zgodę na umieszczanie plików cookie na stronie internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO.

Czas życia odpowiednich plików cookie wynosi maksymalnie 10 lat.

Umowa z Google została zawarta zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez dostawcę, jak również o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ustawienia ochrony Twojej prywatności, znajdziesz w polityce prywatności dostawcy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Nasza strona korzysta z narzędzia portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Integracja filmów wideo za pośrednictwem dostawcy Vimeo powoduje połączenia z serwerami dostawcy. Wynika to z przyczyn technicznych i nie możemy temu zapobiec.

Serwer Vimeo jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uzyskuje również Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Vimeo może zbierać odpowiednie dane za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Plik cookie jest umieszczany tylko za Twoją zgodą, którą uzyskujesz poprzez baner dotyczący plików cookie na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest więc Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Okres ważności plików cookie zapisanych za pośrednictwem tej usługi wynosi 2 lata.

Umowa z Vimeo została zawarta zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych do krajów trzecich.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

c) Marketingowe pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy również marketingowe pliki cookie. Dzięki nim możemy poprawić przyjazność naszej strony dla użytkownika i zaoferować różne funkcje.

Na naszej stronie internetowej używamy następujących marketingowych plików cookie:

(1) System naszego sklepu

Za Twoją zgodą wykorzystujemy niektóre dane z plików cookie naszego systemu sklepowego do celów marketingowych. Dotyczy to w szczególności rejestrowania kategorii i wywoływanych artykułów, aby na podstawie tych danych móc zaproponować Ci w sklepie bardziej odpowiednie artykuły.

Zawartość plików cookie jest ustawiana wyłącznie za Twoją zgodą, którą uzyskujesz za pośrednictwem banera plików cookie na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest więc art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Okres ważności plików cookie zapisanych za pośrednictwem tej usługi wynosi 30 dni.

12. Uwagi dotyczące korzystania z serwisów Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+, Pinterest

Używamy wtyczek i linków do analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszych ofert w ramach naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Na naszej stronie internetowej używane są tak zwane wtyczki/linki sieci społecznościowych Facebook, Google+ i Pinterest oraz serwisów mikroblogowych Twitter, Instagram i tumblr. Usługi te są świadczone przez firmy Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. I Tumblr Inc. oferowane ("dostawcy").

a) Facebook

Serwis Facebook jest prowadzony przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez dostawców, jak również o prawach użytkownika w tym zakresie i możliwościach ustawienia ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy: http://www.facebook.com/policy.php.

b) Google+

Google+ jest obsługiwane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek Google i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/web/

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców, a także na temat Twoich praw w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony Twojej prywatności, znajdziesz w polityce prywatności dostawcy: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

c) Pinterest

Pinterest jest prowadzony przez Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Więcej informacji na temat Pinterest można znaleźć tutaj: https://www.pinterest.de/.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców, a także na temat Twoich praw w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony Twojej prywatności, znajdują się w polityce prywatności dostawcy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Twitter

Twitter jest prowadzony przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez dostawców, a także Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności znajdziesz w polityce prywatności dostawcy: https://twitter.com/privacy.

e) Instagram

Instagram jest obsługiwany przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Przegląd przycisków Instagrama i ich wyglądu można znaleźć tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców, jak również na temat Twoich praw w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony Twojej prywatności, znajdziesz w polityce prywatności dostawcy: https://help.instagram.com/155833707900388/.

f) Tumblr

Tumblr jest obsługiwany przez Tumblr Inc, 770 Broadway, Nowy Jork, NY 10003, USA. Przegląd przycisków Tumblr i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://www.tumblr.com/buttons.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ustawienia ochrony Twojej prywatności znajdziesz w polityce prywatności dostawcy: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Kiedy wchodzisz na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę lub klikasz na link, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy. Zawartość wtyczki lub linku jest przekazywana bezpośrednio do Twojej przeglądarki przez odpowiedniego dostawcę i integrowana ze stroną. Poprzez zintegrowanie wtyczki lub aktywowanie linku dostawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym Twój adres IP) są przekazywane z Twojej przeglądarki bezpośrednio na serwer odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany w jednej z usług, dostawcy mogą bezpośrednio przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do odpowiedniego profilu. Jeśli korzystasz z wtyczek, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na stronie danego dostawcy i wyświetlane tam Twoim kontaktom.

Jeśli nie chcesz, aby dane zebrane za pośrednictwem naszej strony były bezpośrednio przypisane do Twojego profilu w danej usłudze, musisz wylogować się z danej usługi przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz również całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. blokady skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).

13. Integracja usług osób trzecich

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, korzystamy z usług osób trzecich w celu optymalizacji i ekonomicznej obsługi naszych ofert. W takich przypadkach dostawcy zewnętrzni mogą odbierać adres IP użytkowników treści należących do osób trzecich lub jest to niezbędne do realizacji ofert dostawców zewnętrznych. Dostawcy zewnętrzni mogą również oceniać informacje o ruchu odwiedzających za pomocą tzw. znaczników pikselowych i wykorzystywać te informacje do celów statystycznych lub marketingowych. Ponadto informacje te mogą być przechowywane w plikach cookie oraz na urządzeniach końcowych użytkowników. Te pliki cookie mogą zawierać informacje techniczne dotyczące używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, czasu wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i mogą być powiązane z tymi informacjami z innych źródeł.

a) Paypal

Na naszej stronie internetowej oferujemy usługę dostawcy usług płatniczych Paypal.

Dzięki temu masz możliwość dokonywania płatności za nasze oferty za pośrednictwem Paypal.

Paypal jest obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli korzystasz z Paypal, przekażemy informacje podane przez Ciebie w trakcie procesu składania zamówienia wraz z informacjami o Twoim zamówieniu (imię i nazwisko, adres, numer konta, numer routingowy banku, numer karty kredytowej, jeśli dotyczy, kwota na fakturze, waluta i numer transakcji) do tej firmy w celu realizacji zamówienia. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności. PayPal przekazuje Twoje dane agencjom kredytowym w celu uzyskania raportu kredytowego, aby ocenić ryzyko odpowiedzialności.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawcę, a także Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacji o ochronie danych dostawcy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

b) Szósta płatność

Jeśli płacisz kartą kredytową, Six Payment gromadzi dane osobowe, np. nazwisko posiadacza karty kredytowej, numer karty kredytowej, adres rozliczeniowy, adres dostawy, kod bezpieczeństwa i okres ważności karty kredytowej.

Dane te są przetwarzane przez SIX Payment Services (Europe) S.A., Branch Office Germany, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawcę, a także Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacji o ochronie danych dostawcy: https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

c) Xtube

Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy z serwisu Xtube.

Xtube jest obsługiwany przez MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Cypr 2540.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawcę, jak również Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony Twojej prywatności, znajdziesz w polityce prywatności dostawcy: https://www.xtube.com/legal/privacy.

d) Vzaar

Używamy funkcji osadzania filmów Vzaar na naszej stronie internetowej.

Vzaar jest obsługiwany przez Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, Anglia.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez dostawcę, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ustawienia ochrony Twojej prywatności znajdziesz w polityce prywatności dostawcy: https://vzaar.com/legal/privacy.

14. Obecność online na Facebooku

Prowadzimy obecność online na portalu społecznościowym Facebook w celu komunikowania się z zainteresowanymi użytkownikami i informowania o naszej firmie.

Facebook udostępnia nam, jako operatorowi strony, tak zwane "Facebook Insights". Kiedy odwiedzasz naszą stronę, zapisywane są pliki cookie, które zbierają anonimowe dane statystyczne. Pliki cookie są ustawiane przez Facebook i stanowią nieodłączną część relacji z użytkownikiem pomiędzy nami a Facebookiem.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO w jak najskuteczniejszym komunikowaniu się i informowaniu zainteresowanych użytkowników. Istnieje uzasadniony interes w projektowaniu i optymalizacji naszej oferty na podstawie zachowania użytkowników.

Za przetwarzanie danych Facebook i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni zgodnie z art. 26 DSGVO. Facebook ponosi główną odpowiedzialność w tym zakresie. My, jako operator strony, nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych. Obowiązek informowania zgodnie z art. 13 DSGVO spoczywa na Facebooku.

Prawa osoby, której dane dotyczą, mogą być dochodzone u nas lub na Facebooku. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że dochodzenie praw wobec Facebooka jest najskuteczniejsze. Wynika to z faktu, że tylko Facebook ma dostęp do przetwarzanych danych i może bezpośrednio podjąć odpowiednie środki i udzielić informacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych, umowy o wspólnej odpowiedzialności i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:

Z Facebookiem została zawarta umowa zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Więcej informacji oraz politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Obecność online w innych mediach społecznościowych

Prowadzimy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi tam klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz aby móc informować Cię o naszych usługach. W przypadku korzystania z odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych danego dostawcy. Szczególnie w zakresie szczegółowego opisu przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do informacji dostawców, do których linki znajdują się poniżej. W odniesieniu do dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, wskazujemy również, że najlepiej dochodzić ich u danego dostawcy, ponieważ tylko on ma dostęp do Twoich danych.

 

O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają nam wiadomości.

16. Ujawnianie danych osobom trzecim

Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora danych i dla jego własnych celów. W ramach naszej firmy dane otrzymują te biura wewnętrzne lub jednostki organizacyjne, które wymagają tego do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub w kontekście przetwarzania i realizacji naszych uzasadnionych interesów. Administrator może korzystać z podwykonawców w celu świadczenia i realizacji usług lub zorganizować przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, którzy również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do wewnętrznego użytku przypisanego administratorowi, np. w związku z realizacją umów; w celu spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z którymi jesteśmy zobowiązani do udzielania informacji, składania sprawozdań lub przekazywania danych lub przekazanie danych leży w interesie publicznym; w zakresie, w jakim zewnętrzne firmy usługowe przetwarzają dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające lub podmioty przejmujące funkcje (np. zewnętrzne centra danych, podmioty wspierające/przejmujące funkcje). Np. zewnętrzne centra komputerowe, wsparcie/utrzymanie aplikacji EDP/IT, archiwizacja, niszczenie danych, zakupy/zamówienia, administracja klienta, lettershopy, zarządzanie stroną internetową, usługi audytorskie, instytucje kredytowe, drukarnie lub firmy zajmujące się utylizacją danych, usługi kurierskie, logistyka); na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej (np. władzom, agencjom kredytowym, windykacji, prawnikom, sądom, rzeczoznawcom, firmom stowarzyszonym i organom nadzorczym).

17. Prawny obowiązek przetwarzania i przechowywania danych

Podobnie jak każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym. Są to przede wszystkim wymogi prawne (np. prawo handlowe i podatkowe), ale także regulacje prawne lub inne wymogi urzędowe, jeśli mają zastosowanie. Cele przetwarzania danych mogą obejmować wypełnianie obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych wynikających z prawa podatkowego, a także archiwizację danych w celu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz w celu przeprowadzenia audytu przez organy podatkowe i inne. Ponadto ujawnienie danych osobowych może być konieczne w kontekście środków urzędowych/sądowych w celu gromadzenia dowodów, ścigania karnego lub egzekwowania roszczeń cywilnoprawnych.

18. Bezpieczeństwo danych

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, aby zapewnić dokładność danych i zapewnić uprawnione wykorzystanie danych, wprowadziliśmy procedury techniczne i organizacyjne zgodnie z artykułem 32 GDPR, aby zabezpieczyć i chronić dane, które gromadzimy online. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Twoich danych przez osoby nieupoważnione.

19. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Usuwamy lub blokujemy zgromadzone przez nas dane osobowe zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO.

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przechowywania. Przechowywanie może trwać dłużej, jeśli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlegamy. W takim przypadku dane zostaną zablokowane dla innych celów.

Gdy tylko cel przechowywania przestaje obowiązywać lub upływa okres przechowywania określony przez wyżej wymienione przepisy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane.

20. Pytania i uwagi

Do korzystania z naszej strony internetowej zawsze ma zastosowanie wersja oświadczenia o ochronie danych osobowych dostępna online w momencie Twojej wizyty. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w związku z dalszym rozwojem strony internetowej lub zmianą wymogów prawnych lub urzędowych.

Prosimy naszych użytkowników o regularne zapoznawanie się z treścią deklaracji o ochronie danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych w odniesieniu do naszej strony internetowej, możesz skontaktować się z nami pod podanym wyżej adresem e-mail. Postaramy się wówczas odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

 

Stan: sierpień 2021 r