Od 18

Poniższe strony są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Poprzez ENTER potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Kategorie

Newsletter

Polityka anulowania - Prawo do anulowania

 

 

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami:

 

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym

  • w dniu, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie towarów lub weszliście w posiadanie towarów, jeśli zamówiliście jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia, a towary lub towary są dostarczane w sposób jednolity;

  • w dniu, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszliście lub weszliście w posiadanie ostatniego towaru, jeśli zamówiliście kilka towarów w ramach jednego zamówienia, a towary są dostarczane oddzielnie;

  • gdy Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej przesyłki lub ostatniej sztuki, jeśli zamówiłeś towary, które są dostarczane w kilku przesyłkach lub sztukach;

Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jedna z powyższych możliwości, bieg terminu do odstąpienia od umowy nie rozpoczyna się, dopóki Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, nie wejdzie w posiadanie ostatniego towaru lub ostatniej częściowej przesyłki lub sztuki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, ME0 Vertriebsgesellschaft, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Niemcy, tel. +49 2366 5005-00; faks: 02366 / 5005-10, eMail: [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Możesz wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php również drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia (np. pocztą elektroniczną).

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towary przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość

  • o dostarczenie towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub określenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy

  • o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;

  • na dostawę towarów, które ze względu na swój charakter zostały po dostawie nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;

Unikaj uszkodzeń i zanieczyszczeń. Jeśli to możliwe, zwróć nam towar w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. Jeśli to konieczne, użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapewnij odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem w transporcie za pomocą odpowiedniego opakowania, aby uniknąć roszczeń o odszkodowanie z powodu wadliwego opakowania. Pamiętaj, że powyższe sposoby nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

Aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, możesz pobrać nasz przykładowy formularz odstąpienia od umowy lub skorzystać z naszego formularza odstąpienia od umowy online. Pamiętaj, że skorzystanie z tego formularza nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.